top of page

Wat is de Wachtpost?

Een korte schets

Een huisartsenwachtpost is een samenwerkingsverband tussen huisartsen van alle gemeentes van het Waasland.

 

Ons doel is kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden tijdens de wachtdienst. De consultatie posten zijn snel en goed bereikbaar en breed bekend bij de bevolking.

Daarnaast is er een goede samenwerking met de spoeddiensten van de lokale ziekenhuizen, zodat men indien nodig snel kan ingrijpen.

Om de reistijd in het Waasland te beperken heeft men gekozen voor een centrale wachtpost en twee satelliet posten. In de centrale wachtpost zijn steeds meerdere huisartsen aanwezig, ook uw eigen huisarts zal geregeld van wacht zijn.

Uiteraard blijft het mogelijk een huisbezoek aan te vragen.

 

Op deze website vindt u alle informatie terug over de werking van de  Wachtpost Waasland.

 

Indien u als patiënt nog vragen of opmerkingen heeft over de wachtpost, kan u via de rubriek 'contact' en de ombudsdienst uw bemerkingen doorgeven.

 

De VZW Huisartsen Wachtpost Waasland werd opgericht op 

19 december 2013.

Ondertussen zijn er al meer dan 20 wachtposten in Vlaanderen.

Deze passen perfect in de modernisering van de medische zorg met betere en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens en toenemende samenwerking tussen diverse zorgverstrekkers van de 1ste en 2de lijn, de ziekenfondsen en de overheden.

bottom of page